Yürüme analizi, yürümeyi sağlayan hareket zincirlerinin nasıl olduğuna dair incelemeleri içerir. Bu
özelliği ile yürüme analizi, yürüme problemi bulunan hastalarda bu şikâyetlerin değerlendirilmesini
sağlayan bir fizik muayene yöntemidir. Yürüme analizi, yürüme hareketlerinin sayısal verilerle
değerlendirilmesi ve çıkan sayısal değerlerin tanımlanarak yorumlanmasıdır. Normal bir fizik
tedavi muayenesinde insan yürüyüşünde bulunan aksaklıklar anlaşılmayabilir. Bu tip durumlarda
tüm kas gruplarının tek olarak değerlendirilmesi gerekir. Yürüyüş aksaklıklarının tespit ve tedavi
edilebilmesi için yapılan Yürüme analizi hastalar için hayatı önem taşır.